ส่วนของการใช้ระบบถอนอัตโนมัติ

ท่านสมาชิกต้องกรอกข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริงกับข้อมูลที่แจ้งไว้

ในกรณีที่ท่านสมาชิกยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ กรุณาทำการเข้าสู่ระบบก่อน

ในกรณีที่ท่านสมาชิกเข้าสู่ระบบแล้ว ถ้าหากท่านสมาชิกยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ให้รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หรือติดต่อ 083-111111-3 ถึง 9 / 080-068-068-1 ถึง 7

เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลแล้ว จะพบฟอร์มให้ท่านสมาชิกถอนเงินอัตโนมัติ
**ให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องและตรงตามความเป็นจริง

ระบบถอนอัตโนมัติกำลังดำเนินงาน เมื่อสถานะครบ 100% ท่านสมาชิกจะรับเงินเต็มจำนวนตามที่ท่านแจ้งถอน
ระบบถอนอัตโนมัติเสร็จเรียบร้อยภายใน 3 นาที
หากมีข้อสงสัยติดต่อเจ้าหน้าที่ 083-111111-3 ถึง 9 / 080-068-068-1 ถึง 7

ส่วนของการใช้ระบบฝากอัตโนมัติ

ท่านสมาชิกต้องกรอกข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริงกับข้อมูลที่แจ้งไว้

ในกรณีที่ท่านสมาชิกยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ กรุณาทำการเข้าสู่ระบบก่อน

ในกรณีที่ท่านสมาชิกเข้าสู่ระบบแล้ว ถ้าหากท่านสมาชิกยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ให้รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หรือติดต่อ 083-111111-3 ถึง 9 / 080-068-068-1 ถึง 7

เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลแล้ว จะพบฟอร์มให้ท่านสมาชิกฝากเงินอัตโนมัติ
**ให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องและตรงตามความเป็นจริง

ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง คลิก Confirm

ระบบฝากอัตโนมัติกำลังดำเนินงาน เมื่อสถานะครบ 100% ระบบได้ฝากเงินเรียบร้อยแล้ว
ระบบฝากอัตโนมัติเสร็จเรียบร้อยภายใน 3 นาที
หากมีข้อสงสัยติดต่อเจ้าหน้าที่ 083-111111-3 ถึง 9 / 080-068-068-1 ถึง 7